Na projektu BALDIS pracuje INSTITUT INPRO ve spolupráci se školami a dalšími organizacemi z Česka, Polska a Španělska.

Projekt je zaměřen na podporu učitelů na základních školách, kteří se v současné situaci celosvětové pandemie Covid-19 snaží sladit pracovní a osobní/rodinný život.

Pandemie drasticky změnila strukturu života, jak jsme ji znali doposud. Veškerá práce, kterou není nutné vykonávat osobně, se přesunula z kanceláří do našich domovů. Stejně tak se po celé Evropě zavíraly školy a vzdělávání se přesouvalo do online prostoru. V České republice děti nechodily do školy nejdéle z celé EU a systém návratu ke vzdělávání ve školách je stále nestabilní a poměrně chaotický. Tato situace vytváří velký tlak na učitele, kteří musí rychle reagovat, být časově velmi flexibilní a mezitím se musí starat o vlastní rodiny a děti, které jsou často také mimo školu kvůli karanténám. Práce z domova a současná péče o rodinu stírá hranice mezi pracovním a rodinným životem. Rodiče mohou mít pocit, že pracují neustále, což může vést k tzv. syndromu vyhoření.

 V rámci projektu vytvoříme čtyři výstupy. Souhrnnou zprávu, která porovná úroveň podpory učitelů v zapojených zemích. Na tuto zprávu naváže kolekce dobrých příkladů, jak se sami učitelé v zapojených zemích popasovali s nastalou situací. Třetím projektovým výstupem bude příručka pro učitele, jak si podle odborníků poradit s touto situací. A posledním výstupem bude projektová platforma, kde budou volně dostupné výstupy, a bude se zde nacházet i kvíz pro učitele, který bude hodnotit jejich psychický stav a jejich schopnost sladit pracovní a soukromý život. V rámci projektu proběhne i setkání učitelů základních škol a budou mít možnost si projektové výstupy vyzkoušet naživo a podělit se osobně o své zkušenosti s online výukou a podporou učitelů v době pandemie v jejich zemi.

Projektové konsorcium se skládá ze šesti partnerů ze tří evropských zemí: Z

ákladní škola J. Gutha-Jarkovského (ZŠGJ) – koordinátor (CZ) Carlos V School – partner (ES) GROWTH COOP – partner (ES) INSTITUT INPRO – partner (CZ) LIFE-PROJECT Joanna Zwolinska – partner (PL) Szkoła Podstawowa w Sanoku – partner (PL)

Délka projektu: 2 roky, (11/2021–10/2023)

Realizační program: Erasmus+, Klíčová akce 2, Strategické partnerství pro školní vzdělávání (KA204)

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-SCH-000035830

Koordinátor projektu: Základní škola J. Gutha-Jarkovského (CZ)

Skip to content