TELLaSTORY

O projektu

Projekt TELLaSTORY: Vyprávění příběhů jako základ inspirativní výuky a efektivního učení, se zaměřuje na roli a funkci učitele v moderních vzdělávacích systémech, které procházejí krizí. Výchovná a vzdělávací funkce školy se zmenšuje, odhaluje organizační nedostatky, didaktické procesy, ale také nedostatky učitele jako jednotlivce (OECD, Education 2030). Kvalita vzdělávání je úzce spojena s výukovými standardy, které souvisejí s požadavky kladenými na učitele, školeními, které absolvují, rolemi, které mají plnit, a zdroji, které jsou jim k dispozici. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro implementaci komplexního programu TELLaSTORY pro základní školy, založeného na metodě Story Seekers®, která vyprávění příběhů do výuky zařazuje, aby tak podpořila její efektivnost, atraktivitu a zaměření na praktické dovednosti.

V bývalých komunistických zemích, jako je Polsko, Česká republika a Slovinsko, jsou stále zakořeněny přístupy ke vzdělávání v duchu „univerzální pro všechny“. I přesto, že vzdělávací projekty podporující změnu současných postupů, jsou finančně podporovány, stále existuje řada překážek, které je třeba překonat. Navíc v České republice je 44 % (v Polsku 34 % a ve Slovinsku 36 %) učitelů starších 50 let, což velmi zásadně ovlivňuje a také zpomaluje modernizaci vyučovacích postupů.

Prostřednictvím partnerských organizací se do projektu zapojí následující cílové skupiny:

klíčové osoby v oblasti školního vzdělávání

  • základní školy
  • ředitelé základních škol
  • učitelé základních škol
  • studenti základních škol

Projektové konsorcium se skládá ze čtyř partnerů ze tří evropských zemí:

Stowarzyszenie MANKO – koordinátor projektu (PL)

Center za izobrazevanje in kulturo Trebnje – partner (SI)

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle – partner (PL)

Základní škola J. Gutha-Jarkovského (ZŠGJ) – partner (CZ)

Délka projektu: 3 roky, (10/2020–08/2023)
Realizační program: Erasmus+, Klíčová akce 2, Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.
Číslo projektu: 2020-1-PL01-KA201-081932
Koordinátor projektu: Stowarzyszenie MANKO (PL)

Skip to content