Projekt Abaku do škol

Projekt ABAKU – Rozvoj matematické gramotnosti

Od září 2019 se 1. a 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň gymnázia zapojil do projektu „Abaku – Rozvoj matematické gramotnosti“, který vznikl za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a pod záštitou KMDM PedF UK. Projekt trvá jeden školní rok. Má za cíl nabídnout pedagogům, a především žákům novou metodu výuky aritmetiky.

Naše škola v září obdržela kompletní vybavení pro podporu výuky dle této metody (deskové hry, hrací kostky, hrací karty, magnety, přístupové údaje pro online výuku) a s těmito pomůckami jsme začali v hodinách matematiky formou rozcviček pracovat. Co jsme v průběhu půlroční práce zaznamenali?

Metoda učí sčítat, odčítat, násobit, dělit, druhé a třetí mocniny a odmocniny přirozených čísel. Žáci dovedou po krátké době v pouhém shluku čísel automaticky rozpoznat rovnost, souvislosti mezi čísly, sami vytvářejí matematické kombinace. V důsledku toho dochází k prohloubení a fixaci zákonitostí formou hry, tj. mnohdy ani žák netuší, že se hrou učí matematiku. Široké možnosti diferenciace obtížnosti přinášejí prospěch jak těm nejsilnějším, tak těm slabším. I slabý žák se rád zapojí do hry, v níž je úspěšný, a to je podle nás také velký přínos Abaku. Nejedná se o komplexní metodu, jak naučit veškeré učivo matematiky, ale je určena pro osvojení schopností perfektně z hlavy počítat a vidět matematické kombinace i kolem sebe (poznávací značky automobilů, telefonní čísla, čísla domů apod.).

Skip to content