Základní informace o škole

Identifikační údaje

Typ organizace: právnická osoba, příspěvková organizace
Zřizovatel: MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1

Sekretariát

Personální oddělení

Markéta Vekić

Vedoucí pracovníci

Výchovná poradkyně, profesní poradenství
Mgr. Radka Holečková

Vedení školy

Ředitelka školy
PhDr. Jitka Kendíková

Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jana Hujerová

Zástupce ředitelky školy
Mgr. Josef Vlach

Zástukyně ředitelky školy
Mgr. Pajkrtová Lenka

Základní škola

Základní škola J. Gutha-Jarkovského se nachází v centru Prahy. Žáci mají k dispozici tři budovy. První stupeň se nachází v objektu Klimentská 38. Třídy druhého stupně jsou v budově Truhlářská 22, kde sídlí i vedení školy. Školní družina se nachází v prostorách Truhlářská 14.

Škola má dvě větve vzdělávacího programu – běžnou a česko-italskou. V rámci běžných tříd vyučujeme anglický, německý a francouzský jazyk. V česko-italské sekci se studuje italština a angličtina. Výuku zajišťují čeští i italští učitelé. Používáme metodu CLIL.

Zabýváme se také přípravou našich žáků na studium na střední škole. V létě naši učitelé v rámci projektu MAP II Praha 1 pořádají matematický kemp. V průběhu školního roku realizujeme přijímací zkoušky nanečisto.

Další informace

Škola poskytuje svým žákům, pedagogům i zákonným zástupcům poradenský servis. Školní poradenské pracoviště nabízí psychologické i speciálně pedagogické poradenské služby. Poskytuje individuální konzultace, pracuje s třídními kolektivy. Velkou pozornost věnuje preventivním aktivitám.

Pracujeme s žáky se SVP i s žáky nadanými. Ve třídách působí asistenti pedagoga.

Dlouhodobě spolupracujeme s různými odbornými institucemi – pedagogicko-psychologickými poradnami, SPC, vysokými školami i dalšími pracovišti.

Informace pro veřejnost

Základní škola Gutha-Jarkovského pořádá dny otevřených dveří, vzdělávací akce pro pedagogy i rodiče. Spolupracujeme na projektu MAP II Praha 1, v jehož rámci se pořádají různé vzdělávací akce pro žáky, pedagogy a rodičovskou veřejnost.

Při škole funguje sdružení rodičů, které pravidelně komunikuje s vedením školy.

V případě zájmu o studium nás můžete kontaktovat a domluvit si individuální prohlídku školy.

Skip to content